Thiết kế logo

Nếu dự án có ít hơn 10 thiết kế để chọn: Hoàn tiền 100% (kể cả lệ phí)
Nếu dự án có từ 10 thiết kế trở lên nhưng vẫn không hài lòng: Hoàn tiền 80%

thiet ke logo

Dự án trên freelancethietke.vn

Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Thiết kế vỏ hộp son

19 22/05/2017
Còn lại: 8 ngày 15 giờ
800,000
thiet ke logo

Các dự án đã hoàn thành

http://freelancethietke.vn/du-an/poster-phim-bao-mau-sieu-quay-362
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-quan-banh-mi-434
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cho-cong-ty-viet-bien-tap-va-xuat-ban-sach-metro-writer-481
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-cty-tnhh-xnk-thien-nhien-viet---vietnature-698
http://freelancethietke.vn/du-an/bo-nhan-dien-thuong-hieu-nha-khoa-pro-685
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-coffee-shop-934
http://freelancethietke.vn/du-an/tao-logo-sinh-to-ca-phe-sicadi-763
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-862
thiết kế logo thiet ke logo

Khách hàng nói về freelancethietke.vn

Báo chí nói về freelancethietke.vn

Freelance thiết kế thiet ke logo
Freelance thiết kế thiet ke logo
Freelance thiết kế thiet ke logo