Thiết kế logo

Nếu dự án có ít hơn 10 thiết kế để chọn: Hoàn tiền 100% (kể cả lệ phí)
Nếu dự án có từ 10 thiết kế trở lên nhưng vẫn không hài lòng: Hoàn tiền 80%

thiet ke logo

Báo chí nói về freelancethietke.vn

Freelance thiết kế thiet ke logo
Freelance thiết kế thiet ke logo
Freelance thiết kế thiet ke logo

Các dự án đã hoàn thành

http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cong-ty-chuyen-phat-nhanh-257
http://freelancethietke.vn/du-an/vuon-uom-khoi-nghiep-359
http://freelancethietke.vn/du-an/poster-phim-bao-mau-sieu-quay-362
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-carefortrip-com-378
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-quan-banh-mi-434
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cho-cong-ty-viet-bien-tap-va-xuat-ban-sach-metro-writer-481
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cau-be-may-cho-website-488
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-cty-tnhh-xnk-thien-nhien-viet---vietnature-698
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cong-ty-va-danh-thiep-713
http://freelancethietke.vn/du-an/bo-nhan-dien-thuong-hieu-nha-khoa-pro-685
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-danh-thiep-thuong-hieu-nhan-cuoi-761
http://freelancethietke.vn/du-an/dat-ten-thiet-ke-logo-va-slogan-cho-trung-tam-dao-tao-tham-my-743
thiết kế logo thiet ke logo

Khách hàng nói về freelancethietke.vn

Dự án trên freelancethietke.vn

Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Logo khoa Hồi sức tích cực

25 16/03/2017
Còn lại: 3 ngày 1 giờ
500,000
Bảo đảm

Thiết kế nhãn thuốc bảo vệ thực vật

0 22/03/2017
Còn lại: 3 ngày 8 giờ
500,000

logo tinh bột nghệ

0 Hôm nay
Còn lại: 3 ngày 20 giờ
600,000
Bảo đảm

Logo coffee shop

37 14/03/2017
Còn lại: 7 ngày 0 giờ
700,000
Bảo đảm
thiet ke logo