Thiết kế logo

Nếu dự án có ít hơn 10 thiết kế để chọn: Hoàn tiền 100% (kể cả lệ phí)
Nếu dự án có từ 10 thiết kế trở lên nhưng vẫn không hài lòng: Hoàn tiền 80%

thiet ke logo

Báo chí nói về freelancethietke.vn

Freelance thiết kế thiet ke logo
Freelance thiết kế thiet ke logo
Freelance thiết kế thiet ke logo

Các dự án đã hoàn thành

http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cong-ty-chuyen-phat-nhanh-257
http://freelancethietke.vn/du-an/vuon-uom-khoi-nghiep-359
http://freelancethietke.vn/du-an/poster-phim-bao-mau-sieu-quay-362
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-carefortrip-com-378
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-quan-banh-mi-434
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cho-cong-ty-viet-bien-tap-va-xuat-ban-sach-metro-writer-481
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cau-be-may-cho-website-488
http://freelancethietke.vn/du-an/logo-cty-tnhh-xnk-thien-nhien-viet---vietnature-698
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-cong-ty-va-danh-thiep-713
http://freelancethietke.vn/du-an/bo-nhan-dien-thuong-hieu-nha-khoa-pro-685
http://freelancethietke.vn/du-an/thiet-ke-logo-danh-thiep-thuong-hieu-nhan-cuoi-761
http://freelancethietke.vn/du-an/dat-ten-thiet-ke-logo-va-slogan-cho-trung-tam-dao-tao-tham-my-743
thiết kế logo thiet ke logo

Khách hàng nói về freelancethietke.vn

Dự án trên freelancethietke.vn

Dự án Số thiết kế tham gia Ngày bắt đầu Ngân sách (đồng)

Logo trang web chia sẻ kỹ năng mềm

108 18/04/2017
Còn lại: 1 ngày 20 giờ
1,000,000
Bảo đảm

Logo nhã hiệu thời trang thể thao Urban Flex

13 17/04/2017
Còn lại: 20 ngày 15 giờ
1,250,000
Bảo đảm
thiet ke logo